GIỚI THIỆU CHUNG

Trường tiểu học Phú Tân B

   Địa chỉ:  Ấp Phước Hòa xã Phú Tân huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

Email:  thphutanb.ct@soctrang.edu.vn

Điện thoại: 02993838131