Thursday, 06/08/2020 - 13:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Phú Tân B

TỔ CHỨC CHĂM SÓC KHU VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG CHÙA BỐN MẶT

                                        Học sinh đi tham quan và chăm sóc Chùa Bốn Mặt

                  


   


Tác giả: Học sinh đi tham quan và chăm sóc Chùa Bốn Mặt