Thursday, 06/08/2020 - 14:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Phú Tân B

Nhà Trường tổ chức, phối hợp cùng với Công An Xã và mời Công An Huyện Châu Thành tổ chức tuyên truyền, giáo dục về ATGT và các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em