Thursday, 06/08/2020 - 14:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Phú Tân B

Nhà trường phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tài trợ gây quỹ xã hội hóa giáo dục để phát triển sự nghiệp giáo dục

      

                                

    

    

   

    

​   

​    

​    

​