Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Phú Tân B
Thursday, 01/12/2022 - 23:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Phú Tân B

CÁC CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 1.   TANG CUONG BIEN PHAP PHONG CHONG COVID -19_0001.pdf
 2.   Thực hiện Chỉ thị Chính phủ về phòng chống COVID_0001.pdf 
 3.   Trien khai cong van so 584, 586, 587 cua UBND huyen_0001.pdf 
 4.   VAN DONG QUYEN GOP PHONG CHONG DICH COVID-19_0001.pdf 
 5.   81 huyện ủy -cv chi dao covid -19.pdf 
 6.   92-VPTU tang cuong cong tac phong chong dich Covid-19.pdf 
 7.   238_UBND tỉnh han che hoat dong vui choi Tet Tân Sửu phong chong dich Covid-19.pdf
 8.   690_UBND_tiếp tục tăng cường phòng chống dịch.pdf 
 9.   984_SGDĐT_VP tiep tuc tang cuong cac bien phap phong chong dich Covid-19.pdf
 10.   1110_SGDĐT_VP tang cường công tác phòng chống dịch trong cộng đồng.pdf 
 11.   2812-SGDDT-GDTrH_tiep_tuc_thuc_hien_nghiem_tuc_va_su_dung_ung_dung_An_toan_Covid_19_20201230084533454450_1signed205.pdf 
 12.   20210507013603580580_Huong_dan_KIEM_TRA_DANH_GIA_HS_TIEU_HOC_CUOI_NAM_HOC_2020- 2021_20210507102802390390_1signed633_2signed10_3signed577.pdf 
 13.   CV 85 PGD Phối hợp vệ sinh, phun hóa chất phòng chống Covid-19 tại các cơ sở giáo dục_0001.pdf 
 14.   CV 230 pgd Ra soat CBGVNVHS di du lich hoac khac ngoai tinh_0001.pdf 
 15.   CV 290 phòng chống dich Trien khai Cong van 432 cua UBND huyen_0001.pdf 
 16.   CV 299 PGD vv Thuc hien Cong van 440 cua UBND huyen về phòng chống dịch_0001.pdf
 17.   CV 650 PGDĐTKhẩn (Phòng chống Covid-19)_0001.pdf 
 18.   CV 651 PGD.pdf
 19.   CV số 01 PGD Tăng cường phòng chống Covid 19 trong dịp tết nguyên đán tân Sửu và lễ hội xuân 2021_0001.pdf 
 20.   CV số 04 UBND huyện.pdf 
 21.   CV số 79 PGD Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trước và trong những ngày đầu học sinh đi học trở lại_0001.pdf
 22.   CV_344 UBND huyện đẩy mạnh phòng chống dịch.pdf
 23.   CV_432_UBND huyen.pdf 
 24.   CV_472_2phòng chống dịch1signed690.pdf 
 25.   CV_522_vv triển khai LỜI KÊU GỌI của UBND tỉnh.pdf
 26.   CV_523_vv triển khai thực hiện công văn 1118pdf.pdf
 27.   CV_539 triển khai thực hiện cv số 1147.pdf 
 28.   CV_589_20210706084625840840_1signed401.pdf
 29.   CV_1020 Phòng chống dịch (khẩn) UBND huyện ddisnhs kèm cv 650 PGD.pdf
 30.   KIEM TRA DINH KY CUOI NAM HOC VA BOI DUONG GIUP DO O HOC SINH NGHIEM THU BAN GIAO CHAT LUONG GIOA DUC HOC SINH CUOI NAM 2020-2021_ĐẢM BẢO AN TOÀN CHỐNG DỊCH.pdf
 31.   Làm kh CV 84 PGD Tang cuong cac bien phap phong chong Covid-2019 sau thoi gian nghi tet Nguyen dan Tan Suu tai cac co so giao duc_0001.pdf 
 32.   LAM khCV 64 PGD Tam dừng các hoạt động Văn nghệ_0001.pdf
 33.   Loi_keu_goi_phong_Covid-14-06-2021_20210616095337323320.pdf 
 34.   Phòng chống dịch trong các cuộc họp hội nghị.pdf 
 35.   VB tỉnh vv triển khai cài đặt ứng dụng AN TOÀN COVID.pdf
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 23
Tháng 12 : 28
Năm 2022 : 7.338